Glasba je hrana celicam in našemu celotnemu energijskemu sistemu. Hrana pa mora biti naravna, kvalitetna in raznovrstna.

Naši glasovi danes zaradi slabitve energijske pretočnosti postajajo nižji, bolj togi, trši, saj jim je naravni razvoj otežen. Tako je pred tremi stoletji razpon človekovega glasu obsegal povprečno tri do štiri oktave, danes pa je ta obseg skrčen na povprečno eno oktavo, kdaj tudi manj. Tovrstnemu stanju doprinašajo tudi napačne predstave o posluhu in lastnem glasu, kot tudi slaba izkustva vezana na njegove sposobnosti.

Veliko več poslušamo tudi reproducirane glasbe (radio, zgoščenke, …), zmeraj bolj se oddaljujemo od naravnih zvokov in jih nadomeščamo z elektronskimi ipd. Manj prisluhnemo različnim zvrstem, predvsem žive glasbe, saj mnogokrat nehote in »vsiljeno« sledimo družbenim trendom, ki določene zvrsti izrazito preferirajo in druge postavljajo v luč nižje kvalitete.

Ker pristnost primarnih zvokov in žive glasbe nadomeščamo z »nadomestki«, nastala »praznina« povzroča upad naših telesnih in duševnih zaznav. Slušni organi v povezavi z možgani ne delujejo več optimalno. »Izbrušeni posnetki« znatno zmanjšujejo oseben odnos posameznika do glasbe, ker ne zmore dosegati »ideala«. Sposobnosti, ki naj bi se osvobodile, tako začnejo krneti in kreativnost sčasoma popolnoma zamre, posledice pa so brezvoljnost, tesnobnost ali celo depresija.

Osvobajanje Glasu je primerno za:

  • vse, ki si želijo peti, ne glede na glasbeno predznanje ali poznavanje vokalne tehnike,
  • vse tiste, ki imate izzive s pevskim izražanjem ali izražanjem nasploh, izpostavljanjem pred drugimi, tremo in posledično zakrčenostjo, nezaupanjem vase, se radi skrivate v ozadju, ne upate izraziti svojega mnenja, se pokazati svetu in stopiti na svoj oder življenja,
  • vse, ki ste peli, a ne pojete več ali svoj glas uporabljate pri svojem delu in zaradi preutrujenosti doživljate upad gibljivosti glasu ter imate posledične izzive laringalnega organa,
  • vse, ki ste zaradi oslabljene govorne ali pevske tehnike morali poiskati pomoč strokovnjaka, opraviti posege na glasilkah ipd.,
  • vse tiste, ki ste si želeli prepevati, pa niste zbrali dovolj poguma ali imeli zmožnosti, da bi se na to pot podali,
  • tiste, ki bi svoj glas radi spoznali, se naučili osnov dihalno – vokalne tehnike in naravne uporabe glasu, se privadili petja v skupini ali se opogumili za samostojni korak solopetja.

Vabljeni vsi, ki se radi družite in se zavedate, da prepevanje prinaša veselje, riše nasmehe, povečuje vaš krog znancev in prijateljev, beleži lepe vtise in spomine ter vas kdaj popelje v nove kraje.